Λειτουργία σε Δίκτυο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Moneyfest ταυτόχρονα με άλλους χρήστες σε περιβάλλον δικτύου.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή. Δηλαδή απο 5 έως θεωρητικά απεριόριστους.