Εκτύπωση

Κατευθείαν στην παράλληλη θύρα LPT1, LPT2
Σε αρχείο με κωδικοσελίδα 437
Σε αρχείο με κωδικοσελίδα 928
Σε εγκατεστημένο εκτυπωτή των Windows
Σε προεκτυπωμένα έντυπα
Σε λευκό χαρτί
Φόρμες εκτύπωσης επεξεργάσιμες με το MS Word