Λειτουργίες MoneyFest

moneyfest lexicon software main1 1

 • Πελάτες - Προμηθευτές
 • Αποθήκη
 • Πωλήσεις - Αγορές
 • Έξοδα
 • Πωλητές
 • Υπενθυμίσεις
 • Υπόλοιπα Πελατών – Προμηθευτών
 • Μετασχηματισμός παραστατικών
 • Μαζικός μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια Πώλησης
 • Καταστάσεις πωλήσεων – αγορών – ταμείο
 • Ισοζύγια Πελατών – Προμηθευτών
 • Συνταγές Ειδών
 • Εντατική Λιανική

 • Δυνατότητα εμφάνισης πολλών χρήσεων ταυτόχρονα
 • Φόρμα εκτύπωσης για παραμετροποίηση στα δικό σας έντυπο
 • Εκτύπωση σε Dot Matrix, InkJet, Laser, αρχείο κειμένου
 • Εισαγωγή δεδομένων Αποθήκης από Excel
 • Εξαγωγή αναφορών σε Excel, mht, html, txt
 • Δυνατότητα δημιουργίας των δικών σας ερωτημάτων SQL
 • Παρακολούθηση έως 2 Εταιριών
 • Απεριόριστοι χρήστες
 • Εργαλείο επιδιόρθωσης κατεστραμμένης βάσης
 • ΦΠΑ περιόδου
 • Στατιστικά γραφήματα
 • Αποστολή στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 • Κατάσταση ΚΕΠΥΟ
 • Αποστολή ΜΥΦ στο TAXIS